Om Isola+
Værktøj og dokumentation+
Norskproduceret, moderne tagbelægning med selvklæbende overlap

Isola Selvbygger er et moderne tagbelægning udviklet i og til vores barske, udfordrende klima. Vind, nedbør og stor variation i temperaturer stiller ekstra store krav til styrke, fleksibilitet og bestandighed.

Isola Selvbygger 3°

Sort
DB varenr: 1279579
Varenr: 521113
Tagdækning til skråtage ned til en tagvinkel på 3°
  • Enkel montering
  • Ingen brug af åben ild
  • Selvklæbende overlæg
  • Robust, stærk og sikker
  • Norskproduceret
Sort
Skifer grå
Teglrød
Norskproduceret, moderne tagbelægning med selvklæbende overlap

Isola Selvbygger er et moderne tagbelægning udviklet i og til vores barske, udfordrende klima. Vind, nedbør og stor variation i temperaturer stiller ekstra store krav til styrke, fleksibilitet og bestandighed.

Brugsområde

Isola Selvbygger er beregnet til tage med fald helt ned til 3˚. Ved renovering kan den gamle tagpap beholdes. Produktet har et selvklæbende overlap.

Produktinformation

DGNB:Download DGNB
Svanen:Produktet er opført i databasen for byggematerialeprodukter, der kan anvendes i svanemærkede bygninger
Bredde:1 m
Farve:Sort
Længde:7 m
Vægt (pr enhed):29,6 kg
Ekstern brandydelse:Broof (t2) på underlag av tre
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vandtæthed:EN-1928Bestået
Trækstyrke Langs:EN-12311-1710 ± 100 N/50 mm
Trækstyrke Tværs:EN-12311-1610 ± 80 N/50 mm
Brudforlængelse Langs:EN: 12311:135 ± 10 %
Brudforlængelse Tværs:EN: 12311:145 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1410 ± 50 N
Rivstyrke, tværs:EN-12310-1440 ± 60 N
Spaltestyrke i skjøt:EN-12316-180 ± 25 N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt:EN-12317-1700 ± 150 N/50 mm
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A:EN-12691700 ± 150 mm
Sundhed- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgængeligIngen
Punktering, Statisk last, metode A:EN-1273020 kg
Egenskaben sikkerhed mod brand for tagkonstruktioner omfatter flere komponenter som ikke bliver leveret af Isola AS. Sikkerhed mod brand kan derfor ikke deklareres i denne ydelse erklæring. Isola AS har testet produktet efter ENV 1187 som omfatter brandklassificering på flere faktiske konstruktioner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentation gives ved forespørgsel
Laveste monteringstemperatur er 0 ºC, men ved temperaturer lavere end 5 ºC skal klæbekanterne aktiveres med varmluft. Samlingerne kan presses tætte, også i køligt vejr, men må ikke forsegles i regnvejr. Ved montering ved temperaturer under 10 °C bør rullerne opbevares ved stuetemperatur eller forvarmes. NB: Der skal bruges varme til svejsning af overlap og alle samlinger ved brug på terrasser.

Produktoversigt

Sort

  • Farve: Sort

Skifer grå

  • Farve: Skifer grå

Teglrød

  • Farve: Teglrød

Tilbehør

Tilbehør til