Om Isola+
Værktøj og dokumentation+
Ét-lags tagbelægning til skrå og flade tage
Vis mere

Mestertekk

Sort 7 m
DB varenr: 1279580
Varenr: 521216
Ét-lags tagbelægning til skrå og flade tage
  • Svejsbare overlap
  • Broof (t2) på alle underlag
  • SINTEF Teknisk Godkending
  • 15 års garanti
  • Produceret i Norge
Sort
Skifer grå
8 m
7 m
Ét-lags tagbelægning til skrå og flade tage
Vis mere

Brugsområde

Mestertekk SBS kan anvendes til flade og skrå tagkonstruktioner. Mestertekk SBS skal altid mekanisk fastgøres og kun svejses i samlinger og øvrige overlæg. Tagmembranen er særlig velegnet til skrå tage sammen med Isolas listedækning som giver et flot visuelt resultat. Mestertekk SBS egner sig både til nybyggeri hvor den kan udlægges på forskellige typer underlag som f.eks. beton og træ, samt velegnet til renovering, da den let kan monteres på eksisterende tagpaptage.

Produktinformation

Miljøvaredeklaration (EPD):Download EPD
DGNB:Download DGNB
Svanen:Produktet er opført i databasen for byggematerialeprodukter, der kan anvendes i svanemærkede bygninger
Bredde:1 m
Farve:Sort
Længde:7 m
Materiale:SBS asfalt med aluminiumsbelagt polyesterstamme
Mindste tagvinkel:1,5 °
Overflade:Skifersten
Tykkelse:3,9 mm
Vægt (pr enhed):32,7 kg
Sd-værdi:643 m
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vandtæthed:EN-1928Bestået
Trækstyrke Langs:EN-12311-11000 ± 20 % N/50 mm
Trækstyrke Tværs:EN-12311-1800 ± 20 % N/50 mm
Brudforlængelse Langs:EN: 12311:145 ± 10 %
Brudforlængelse Tværs:EN: 12311:150 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1300 ± 25 % N
Rivstyrke, tværs:EN-12310-1320 ± 20 % N
Spaltestyrke i skjøt:EN-12316-1210 ± 20 % N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt:EN-12317-1750 ± 20 % N/50 mm
Vedhæft af granulat:EN: 12039≤ 1,0 g
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A:EN-12691800 mm
Sundhed- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgængeligIngen
Punktering, Statisk last, metode A:EN-1273020 kg
Fleksibilitet i kulde efter ældring:EN: 1109-1-20 °C
Egenskaben sikkerhed mod brand for tagkonstruktioner omfatter flere komponenter som ikke bliver leveret af Isola AS. Sikkerhed mod brand kan derfor ikke deklareres i denne ydelse erklæring. Isola AS har testet produktet efter ENV 1187 som omfatter brandklassificering på flere faktiske konstruktioner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentation gives ved forespørgsel
Mestertekk kan monteres på alle gængse underlag af træ, beton, letbeton eller varmeisolerende plader af stenuld, EPS og lign. På trætage fastgøres tagbelægningen mekanisk med skiver og skruer. På kompakte tage fastgøres tagbelægningen mekanisk med plugs og skruer tilpasset underlaget. Alle sammenføjninger og overlap svejses tætte. Til dette arbejde kræves specialudstyr og kursus i varme arbejder. Se særskilt monteringsanvisning.

Produktoversigt

Sort
Skifer grå

Tilbehør